Trang chủ » Bảng giờ tàu » Bảng giờ tàu, giá vé tàu Hà Nội - Nha Trang


Bảng giờ tàu, giá vé tàu Hà Nội - Nha Trang


Bảng thời gian, giá vé tàu Hà Nội - Nha Trang


Mã Tàu   Tuyến   Thời Gian Đi   Thời Gian Đến   Ngồi Cứng   Ngồi Mềm   Nằm Cứng   Nằm Mềm 
 SE1  Hà Nội - Nha Trang     19:00  20:19  776.000 1012.000  1.652.000  1.745.000
 SE3  Hà Nội - Nha Trang  23:00  21:38    1.033.000  1.770.000  1.834.000
 SE5  Hà Nội - Nha Trang    09:00  11:13  767.000  1.002.000  1.636.000  1.728.000
 SE7  Hà Nội - Nha Trang  06:15  07:34  767.000  1.002.000  1.636.000  1.728.000
 TN1  Hà Nội - Nha Trang  13:15  17:38  665.000  820.000  1.328.000  

 

Tuyến đường sắt từ ga Hà Nội đến ga Nha Trang khoảng 1.315 km. Có 5 tàu gồm SE1, SE3, SE5, SE7 và TN1. Tàu khởi hành mỗi ngày và mất khoảng hơn 23 giờ (Từ Hà Nội đến Nha Trang và trở về). Các loại ghế bao gồm ghế cứng, ghế mềm, nằm cứng (khoang 6 giường) và nằm mềm (khoang 4 giường), được gọi là cabin. Mỗi cabin được thiết kế với máy điều và chỗ ngồi thoải mái.