Trang chủ » Bảng giờ tàu » Bảng giờ tàu, giá vé tàu Sài Gòn - Diêu Trì


Bảng giờ tàu, giá vé tàu Sài Gòn - Diêu Trì


Bảng giờ tàu, giá vé tàu Sài Gòn -  Diêu Trì

 

 Mã Tàu   Tuyến   Thời Gian Đi   Thời Gian Đến   Ngồi Cứng   Ngồi Mềm   Nằm Cứng   Nằm Mềm 
 SE2  Sài Gòn - Diêu Trì  19:00  06:04  376.000  490.000  727.000  768.000
 SE4  Sài Gòn - Diêu Trì   23:00  08:58  450.000  500.000   780.000  807.000
 TN2  Sài Gòn - Diêu Trì  13:15  01:23  322.000  397.000  600.000  635.000
 SE8  Sài Gòn - Diêu Trì  06h15  17:17  370.000  485.000  720.000

 760.000

 SE6  Sài Gòn - Diêu Trì  09:00  20:33  370.000  485.000  720.000

 760.000

 

Tuyến đường sắt từ ga Sài Gòn (Tp Hồ Chí Minh) đến ga Diêu Trì khoảng 630 Km. Có 5 tàu gồm SE2, SE4, SE6, SE8 và TN2 (thuộc tàu Thống Nhất). Tàu khởi hành mỗi ngày và mất khoảng 9 giờ (Từ Sài Gòn đến Diêu Trì và trở về). Các loại ghế bao gồm ghế cứng, ghế mềm, nằm cứng (khoang 6 giường) và nằm mềm (khoang 4 giường), được gọi là cabin. Mỗi cabin được thiết kế với máy điều và chỗ ngồi thoải mái.