Trang chủ » Bảng giờ tàu » Bảng giờ tàu, giá vé tàu Sài Gòn - Tuy Hòa


Bảng giờ tàu, giá vé tàu Sài Gòn - Tuy Hòa


Bảng thời gian, giá vé tàu Sài Gòn (Tp Hồ Chí Minh) - Tuy Hòa

 

 Mã Tàu   Tuyến   Thời Gian Đi   Thời Gian Đến   Ngồi Cứng   Ngồi Mềm   Nằm Cứng   Nằm Mềm 
 SE4 Sài Gòn - Tuy Hòa   23:00  07:23  378.000  420.000   653.000  677.000
 TN2 Sài Gòn - Tuy Hòa  13:15  23:45  270.000  332.000  504.000  533.000
 SE8 Sài Gòn - Tuy Hòa  06h15  15:40  310.000  407.000  604.000

 638.000

 SE6 Sài Gòn - Tuy Hòa  09:00  18:44  310.000  407.000  604.000

 638.000

 

Tuyến đường sắt từ ga Sài Gòn (Tp Hồ Chí Minh) đến ga Tuy Hòa khoảng 528 Km. Có 4 tàu gồm SE4, SE6, SE8 và TN2 (thuộc tàu Thống Nhất). Tàu khởi hành mỗi ngày và mất khoảng 8 giờ (Từ Sài Gòn đến Tuy Hòa và trở về). Các loại ghế bao gồm ghế cứng, ghế mềm, nằm cứng (khoang 6 giường) và nằm mềm (khoang 4 giường), được gọi là cabin. Mỗi cabin được thiết kế với máy điều và chỗ ngồi thoải mái.