Trang chủ » Bảng giờ tàu » Bảng giờ tàu, giá vé tàu Sài Gòn - Đà Nẵng


Bảng giờ tàu, giá vé tàu Sài Gòn - Đà Nẵng


Bảng thời gian, giá vé tàu Sài Gòn (Tp Hồ Chí Minh) - Đà Nẵng

 

 Mã Tàu         Tuyến   Thời Gian Đi   Thời Gian Đến   Ngồi Cứng   Ngồi Mềm   Nằm Cứng   Nằm Mềm 
 SE2  Sài Gòn - Đà Nẵng   19:00  11:51  557000  726.000  1.110.000  1.172.000
 SE4  Sài Gòn - Đà Nẵng  23:00  14:30  667.000  740.000   1.177.000  1.220.000
 SE8  Sài Gòn - Đà Nẵng  06h15  23:12  550.000  720.000  1.100.000

 1.160.000

 SE6  Sài Gòn - Đà Nẵng  09:00  02:21  550.000  720.000  1.100.000

 1.160.000

 SE22  Sài Gòn - Đà Nẵng  13:00  08:35  511.000  662.000  1.000.000

 1.099.000

 

Tuyến đường sắt từ ga Sài Gòn (Tp Hồ Chí Minh) đến ga Huế khoảng 935 km. Có 5 tàu gồm SE2, SE4, SE6, SE8 và SE22 (thuộc tàu Thống Nhất). Tàu khởi hành mỗi ngày và mất khoảng 17,5 giờ (Từ Sài Gòn (Tp Hồ Chí Minh) đến Đà Nẵng và trở về). Các loại ghế bao gồm ghế cứng, ghế mềm, nằm cứng (khoang 6 giường) và nằm mềm (khoang 4 giường), được gọi là cabin. Mỗi cabin được thiết kế với máy điều và chỗ ngồi thoải mái.