Trang chủ » Bảng giờ tàu » Bảng giờ tàu, giá vé tàu Sài Gòn - Huế


Bảng giờ tàu, giá vé tàu Sài Gòn - Huế


Bảng thời gian, giá vé tàu Sài Gòn (Tp Hồ Chí Minh) - Huế

 Mã Tàu         Tuyến   Thời Gian Đi   Thời Gian Đến   Ngồi Cứng   Ngồi Mềm   Nằm Cứng   Nằm Mềm 
 SE2  Sài Gòn - Huế  19:00  14:43  590.000  770.000  1.200.000  1.267.000
 SE4  Sài Gòn - Huế  23:00  17:06  708.000  786.000   1.285.000  1.332.000
 SE8  Sài Gòn - Huế  06h15  02:07  583.000  762.000  1.188.000

 1.254.000

 SE6  Sài Gòn - Huế  09:00  05:04  583.000  762.000  1.188.000

 1.254.000

 SE22  Sài Gòn - Huế  13:00  12:20  540.000  700.000  1.085.000

 1.190.000

 

Tuyến đường sắt từ ga Sài Gòn (Tp Hồ Chí Minh) đến ga Huế khoảng 1.038 km. Có 5 tàu gồm SE2, SE4, SE6, SE8 và SE22 (thuộc tàu Thống Nhất). Tàu khởi hành mỗi ngày và mất khoảng 20 giờ (Từ Sài Gòn (Tp Hồ Chí Minh) đến Huế và trở về). Các loại ghế bao gồm ghế cứng, ghế mềm, nằm cứng (khoang 6 giường) và nằm mềm (khoang 4 giường), được gọi là cabin. Mỗi cabin được thiết kế với máy điều và chỗ ngồi thoải mái.