Trang chủ » Bảng giờ tàu » Bảng giờ tàu, giá vé tàu Sài Gòn - Nha Trang


Bảng giờ tàu, giá vé tàu Sài Gòn - Nha Trang


Bảng thời gian, giá vé tàu Sài Gòn (Tp Hồ Chí Minh) - Nha Trang

 

 Mã Tàu   Tuyến   Thời Gian Đi   Thời Gian Đến   Ngồi Cứng   Ngồi Mềm   Nằm Cứng   Nằm Mềm 
 SE2  Sài Gòn - Nha Trang  19:00  02:31 295.000  321.000  486.000  550.000
 SE4 Sài Gòn - Nha Trang  23:00  05:35 300.000 327.000   564.000  585.000
 SNT2 Sài Gòn - Nha Trang  20:00  05:10   375.000  576.000  626.000
 SE8 Sài Gòn - Nha Trang  06h15  13:25 243.000  317.000  471.000

 496.000

 SE6 Sài Gòn - Nha Trang 09:00 16:30 243.000 317.000 471.000

496.000

SE22 Sài Gòn - Nha Trang 13:00  21:32 237.000 307.000 455.000

469.000

 

Tuyến đường sắt từ ga Sài Gòn (Tp Hồ Chí Minh) đến ga Nha Trang khoảng 411km. Có 6 tàu gồm SE2, SE4, SE6, SE8, SE22 và SNT2 (thuộc tàu Thống Nhất). Tàu khởi hành mỗi ngày và mất khoảng 8 giờ (Từ Sài Gòn đến Nha Trang và trở về). Các loại ghế bao gồm ghế cứng, ghế mềm, nằm cứng (khoang 6 giường) và nằm mềm (khoang 4 giường), được gọi là cabin. Mỗi cabin được thiết kế với máy điều và chỗ ngồi thoải mái.