Trang chủ » Bảng giờ tàu » Bảng giờ tàu, giá vé tàu Huế - Sài Gòn


Bảng giờ tàu, giá vé tàu Huế - Sài Gòn


Bảng thời gian, giá vé tàu Huế - Sài Gòn (Tp. Hồ Chí Minh)

 

Mã Tàu   Tuyến   Thời Gian Đi   Thời Gian Đến   Ngồi Cứng   Ngồi Mềm   Nằm Cứng   Nằm Mềm 
 SE1  Huế - Sài Gòn   07:48  04h10
 590.000  771.000  1.201.000  1.268.000
 SE3  Huế - Sài Gòn   10:34  04:30  708.000  787.000  1.286.000  1.333.000
 SE5  Huế - Sài Gòn   22:19  18:37  583.000  762.000  1.188.000  1.254.000
 SE7  Huế - Sài Gòn    19:23  15:11
 583.000  762.000  1.188.000  1.254.000
 SE21  Huế - Sài Gòn   05:25  07:00  540.000  700.000  1.085.000  1.190.000


Tuyến đường sắt từ ga Huế đến ga Sài Gòn (Tp. Hồ Chí Minh) khoảng 1.038 km. Có 5 tàu gồm SE1, SE3, SE5, SE7 và SE21. Tàu khởi hành mỗi ngày và mất khoảng hơn 20 giờ (Từ Huế đến Sài Gòn (Tp. Hồ Chí Minh) và trở về). Các loại ghế bao gồm ghế cứng, ghế mềm, nằm cứng (khoang 6 giường) và nằm mềm (khoang 4 giường), được gọi là cabin. Mỗi cabin được thiết kế với máy điều và chỗ ngồi thoải mái.