Trang chủ » Bảng giờ tàu » Bảng giờ tàu, giá vé tàu Huế - Nha Trang


Bảng giờ tàu, giá vé tàu Huế - Nha Trang


Bảng thời gian, giá vé tàu Huế - Nha Trang

 

Mã Tàu   Tuyến   Thời Gian Đi   Thời Gian Đến   Ngồi Cứng   Ngồi Mềm   Nằm Cứng   Nằm Mềm 
 SE1  Huế - Nha Trang   07:48  20:19  400.000  466.000  691.000  731.000
 SE3  Huế - Nha Trang  10:34  21:38    476.000  741.000  767.000
 SE5  Huế - Nha Trang  22:19  11:13  398.000  456.000  687.000  710.000
 SE7  Huế - Nha Trang   19:23  07:34  398.000  456.000  687.000  710.000
 TN1  Huế - Nha Trang  04:21  17:38  305.000  387.000  580.000  682.000


Tuyến đường sắt từ ga Huế đến ga Nha Trang khoảng 627 km. Có 5 tàu gồm SE1, SE3, SE5, SE7 và TN1. Tàu khởi hành mỗi ngày và mất khoảng hơn 12 giờ (Từ Huế đến Nha Trang và trở về). Các loại ghế bao gồm ghế cứng, ghế mềm, nằm cứng (khoang 6 giường) và nằm mềm (khoang 4 giường), được gọi là cabin. Mỗi cabin được thiết kế với máy điều và chỗ ngồi thoải mái.