Trang chủ » Bảng giờ tàu » Bảng giờ tàu, giá vé tàu Đà Nẵng - Hà Nội


Bảng giờ tàu, giá vé tàu Đà Nẵng - Hà Nội


Bảng thời gian, giá vé tàu Đà Nẵng - Hà Nội

 

 Mã Tàu   Tuyến   Thời Gian Đi   Thời Gian Đến   Ngồi Cứng   Ngồi Mềm   Nằm Cứng   Nằm Mềm 
 SE2  Đà Nẵng - Hà Nội  11:51  03:51  470.000  614.000  957.000  1.010.000 
 SE4  Đà Nẵng - Hà Nội   14:02  04:30  565.000  627.000   1.015.000  1.053.000
 TN2  Đà Nẵng - Hà Nội  07:36  03:01  404.000  497.000  790.000  836.000
 SE8  Đà Nẵng - Hà Nội  23:01  15:07  465.000  608.000  948.000

 1.000.000

 SE6  Đà Nẵng - Hà Nội  02:21  19:26  465.000  608.000  948.000

 1.000.000

 SE20  Đà Nẵng - Hà Nội  15:00  08:30  444.000  539.000  849.000

 894.000


Tuyến đường sắt từ ga Đà Nẵng đến Ga Hà Nội khoảng 791 Km. Có 6 tàu gồm SE2, SE4, SE6, SE8, SE20 và TN2 (thuộc tàu Thống Nhất). Tàu khởi hành mỗi ngày và mất khoảng 16 giờ (Từ Đà Nẵng đến Hà Nội và trở về). Các loại ghế bao gồm ghế cứng, ghế mềm, nằm cứng (khoang 6 giường) và nằm mềm (khoang 4 giường), được gọi là