Trang chủ » Bảng giờ tàu » Bảng giờ tàu, giá vé tàu Đà Nẵng - Nha Trang


Bảng giờ tàu, giá vé tàu Đà Nẵng - Nha Trang


Bảng thời gian, giá vé tàu Đà Nẵng - Nha Trang

 

Mã Tàu   Tuyến   Thời Gian Đi   Thời Gian Đến   Ngồi Cứng   Ngồi Mềm   Nằm Cứng   Nằm Mềm 
 SE1  Đà Nẵng - Nha Trang   10:21  20:19  275  408  605  639
 SE3  Đà Nẵng - Nha Trang  12:57  21:38    416  648  671
 SE5  Đà Nẵng - Nha Trang  01:18  11:13  269  404  599  633
 SE7  Đà Nẵng - Nha Trang   21:58  07:34  269  404  599  633
 TN1  Đà Nẵng - Nha Trang  07:19  17:38  228  339  508  590


Tuyến đường sắt từ ga Đà Nẵng đến ga Nha Trang khoảng 524km. Có 5 tàu gồm SE1, SE3, SE5, SE7 và TN1. Tàu khởi hành mỗi ngày và mất khoảng hơn 10 giờ (Từ Đà Nẵng đến Nha Trang và trở về). Các loại ghế bao gồm ghế cứng, ghế mềm, nằm cứng (khoang 6 giường) và nằm