Trang chủ » Bảng giờ tàu » Bảng giờ tàu, giá vé tàu Đà Nẵng - Sài Gòn


Bảng giờ tàu, giá vé tàu Đà Nẵng - Sài Gòn


Bảng thời gian, giá vé tàu Đà Nẵng - Sài Gòn (Tp. Hồ Chí Minh)

 

Mã Tàu   Tuyến   Thời Gian Đi   Thời Gian Đến   Ngồi Cứng   Ngồi Mềm   Nằm Cứng   Nằm Mềm 
 SE1  Đà Nẵng - Sài Gòn   10:46  04h10
 685.000  727.000  1.111.000  1.173.000
 SE3  Đà Nẵng - Sài Gòn   13:57  04:30  715.000  741.000  1.178.000  1.221.000
 SE5  Đà Nẵng - Sài Gòn   01:30  18:37  700.000  727.000  1.101.000  1.161.000
 SE7  Đà Nẵng - Sài Gòn    21:58  15:11
 700.000  727.000  1.101.000  1.161.000
 TN1  Đà Nẵng - Sài Gòn   07:19  03:10  532.000  650.000  780.000  850.000


Tuyến đường sắt từ ga Đà Nẵng đến ga Sài Gòn (Tp. Hồ Chí Minh) khoảng 935 km. Có 5 tàu gồm SE1, SE3, SE5, SE7 và TN1. Tàu khởi hành mỗi ngày và mất khoảng hơn 17.5 giờ (Từ Đà Nẵng đến Sài Gòn (Tp. Hồ Chí Minh) và trở về). Các loại ghế bao gồm ghế cứng, ghế mềm, nằm cứng (khoang 6 giường) và nằm mềm (khoang 4 giường), được gọi là cabin. Mỗi cabin được thiết kế với máy điều và chỗ ngồi thoải mái.