Trang chủ » Bảng giờ tàu

Bảng giờ tàu Bong Sen Vang đi Vinh Bảng giờ tàu Hoa Phuong đi Vinh   BẢNG BÁO GIÁ TOA TÀU BÔNG SEN VÀNG TUYẾN HN-VINH   Mác tàu Các ngày trong tuần Giá vé NA1- 22:30 (Hà Nội - Vinh) - Thứ 2, 3, 4, chủ nhật 550.000 đ - Thứ 5, 6, 7 590.000 đ NA2- 21:20 (Vinh - Hà Nội) - Thứ 3, 4, 5, Xem tiếp »
Bảng giờ tàu Hoa Phuong đi Vinh Bảng giờ tàu Hoa Phuong đi Vinh   BẢNG BÁO GIÁ TOA TÀU HOA PHƯỢNG TUYẾN HN-VINH   Mác tàu Các ngày trong tuần Giá vé NA1- 22:30 (Hà Nội - Vinh) - Thứ 2, 3, 4, chủ nhật 550.000 đ - Thứ 5, 6, 7 590.000 đ NA2- 21:20 (Vinh - Hà Nội) - Thứ 3, 4, 5, 6 550.000 Xem tiếp »
Bảng giờ tàu đi Vinh Ve tau Ha Noi Vinh: vé tàu Hà Nội VinhĐoàn tàu NA1 và NA2, khởi hành vào cung giờ vàng, từ Hà Nội khởi hành lúc 21:30 sau 1 đêm nghỉ trên tàu sẽ về đến Ga Vinh 05:30 kịp cho chuyến thăm quan Quê Xem tiếp »
Bảng giờ tàu du lịch đi Vinh Ve tau Ha Noi Vinh: vé tàu Hà Nội VinhĐoàn tàu NA1 và NA2, khởi hành vào cung giờ vàng, từ Hà Nội khởi hành lúc 21:30 sau 1 đêm nghỉ trên tàu sẽ về đến Ga Vinh 05:30 kịp cho chuyến thăm quan Quê Xem tiếp »
Bảng giờ tàu hỏa đi Vinh Ve tau Ha Noi Vinh: vé tàu Hà Nội VinhĐoàn tàu NA1 và NA2, khởi hành vào cung giờ vàng, từ Hà Nội khởi hành lúc 21:30 sau 1 đêm nghỉ trên tàu sẽ về đến Ga Vinh 05:30 kịp cho chuyến thăm quan Quê Xem tiếp »
Bảng giờ tàu Hà nội đi Vinh Ve tau Ha Noi Vinh: vé tàu Hà Nội VinhĐoàn tàu NA1 và NA2, khởi hành vào cung giờ vàng, từ Hà Nội khởi hành lúc 21:30 sau 1 đêm nghỉ trên tàu sẽ về đến Ga Vinh 05:30 kịp cho chuyến thăm quan Quê Xem tiếp »
Bảng giờ tàu, giá vé tàu Đà Nẵng - Sài Gòn Bảng thời gian, giá vé tàu Đà Nẵng - Sài Gòn (Tp. Hồ Chí Minh)   Mã Tàu   Tuyến   Thời Gian Đi   Thời Gian Đến   Ngồi Cứng   Ngồi Mềm   Nằm Cứng   Nằm Mềm   SE1  Đà Nẵng - Sài Gòn   10:46  04h10  685.000  727.000  1.111.000  1.173.000  SE3  Đà Nẵng - Sài Gòn   13:57  04:30  715.000  741.000  1.178.000  1.221.000  SE5  Đà Nẵng - Sài Gòn   01:30  18:37  700.000  727.000  1.101.000  1.161.000  SE7  Đà Nẵng - Sài Gòn    21:58  15:11  700.000  727.000  1.101.000  1.161.000  TN1  Đà Nẵng - Sài Gòn   07:19  03:10  532.000  650.000  780.000  850.000 Tuyến đường sắt từ ga Xem tiếp »
Bảng giờ tàu, giá vé tàu Đà Nẵng - Nha Trang Bảng thời gian, giá vé tàu Đà Nẵng - Nha Trang   Mã Tàu   Tuyến   Thời Gian Đi   Thời Gian Đến   Ngồi Cứng   Ngồi Mềm   Nằm Cứng   Nằm Mềm   SE1  Đà Nẵng - Nha Trang   10:21  20:19  275  408  605  639  SE3  Đà Nẵng - Nha Trang  12:57  21:38    416  648  671  SE5  Đà Nẵng - Nha Trang  01:18  11:13  269  404  599  633  SE7  Đà Nẵng - Nha Trang   21:58  07:34  269  404  599  633  TN1  Đà Nẵng - Nha Trang  07:19  17:38  228  339  508  590 Tuyến đường sắt từ ga Đà Xem tiếp »

010203...>Trang cuối