Trang chủ » Vé tàu vinh » Con Cuông: Phát triển theo hướng đô thị sinh thái


Con Cuông: Phát triển theo hướng đô thị sinh thái


Con Cuông: Phát triển theo hướng đô thị sinh thái
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa thông qua Đề án “Xây dựng huyện Con Cuông thành Thị xã theo hướng đô thị sinh thái” để trình Chính phủ phê duyệt. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với đồng chí Hoàng Đình Tuấn, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Con Cuông xung quanh vấn đề này.
Du lịch bằng thuyền trên sông Giăng.
 
Phóng viên: Đồng chí cho biết thế nào là đô thị sinh thái và những tiềm năng và lợi thế của Con Cuông khi xây dựng theo định hướng phát triển thành thị xã?
 
Đồng chí Hoàng Đình Tuấn: Theo quan điểm chuyên môn thì đó là các đô thị mật độ thấp, dàn trải, được chuyển đổi thành mạng lưới các khu dân cư đô thị mật độ cao hoặc trung bình có quy mô giới hạn được phân cách bởi các không gian xanh. Theo cách hiểu này, thì Con Cuông có đủ các điều kiện lợi thế để xây dựng trở thành đô thị theo hướng sinh thái.
 
Trước hết, về vị trí địa lý, Con Cuông nằm ở vị trí Trung tâm vùng Tây Nam, có tuyến QL7 đi qua, có sông Lam chảy qua nên rất thuận lợi trong kết nối giao thương với các vùng. Con Cuông hiện có diện tích rừng rất lớn (trên 130.000 ha) nguyên sinh, đặc biệt, có Vườn Quốc gia Pù Mát được tổ chức UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới, là lợi thế để xây dựng và phát triển du lịch sinh thái.
 
Về văn hóa, Con Cuông là một cộng đồng đa sắc tộc, phong tục, tập quán, lễ hội đa dạng, phong phú; là nơi có nhiều dấu tích, di tích lịch sử như Chi bộ Đảng đầu tiên của miền Tây Nghệ An, di tích quốc gia Bia Ma Nhai... và một số thắng cảnh đẹp tự nhiên cần được khai thác phát triển du lịch như: thác Khe Kèm, suối nước Mọc...
 
Ngoài ra, thì Con Cuông từ năm 2007 đã được HĐND tỉnh thông qua và có nghị quyết thống nhất phân loại đô thị Con Cuông đủ điều kiện là đô thị loại 4; ngày 31/8/2011 tại Thông báo số 203/TB- VPCP Thủ tướng Chính phủ định hướng chỉ đạo nghiên cứu xây dựng Đề án “Xây dựng huyện Con Cuông thành Thị xã theo hướng đô thị sinh thái”. Và điều rất quan trọng là Con Cuông đã có quy hoạch xây dựng đô thị và đang được đầu tư xây dựng hình thành khu trung tâm như: Bệnh viện khu vực; Trường trung cấp nghề và một loạt các cơ quan, đơn vị hành chính; hệ thống giao thông, hạ tầng phát triển đô thị...
 
Phóng viên: Vậy mục tiêu và nhiệm vụ theo đề án phấn đấu đến năm 2020 và những năm tiếp theo như thế nào, thưa đồng chí?
 
Đồng chí Hoàng Đình Tuấn: Với mục tiêu giai đoạn 2016 - 2025, xây dựng huyện Con Cuông trở thành đô thị sinh thái, là đô thị động lực của vùng Tây Nam, có ảnh hưởng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đây sẽ là khu vực phát triển năng động, toàn diện về dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp; có môi trường đầu tư thuận lợi, là đầu mối giao thương, trung chuyển hàng hóa và dịch vụ thương mại, du lịch sinh thái vùng Tây Nam Nghệ An. Để đạt được mục tiêu trên, cần phải tập trung đầu tư thực hiện 4 nội dung chủ yếu:
 
Thứ nhất, lập lại quy hoạch xây dựng thị xã trên phạm vi toàn huyện Con Cuông theo hướng đô thị sinh thái. Tổ chức phát triển không gian đô thị và vùng kinh tế mang tính chiến lược, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thị xã theo hướng nhanh, bền vững, giữ gìn được bản sắc văn hóa, phù hợp với điều kiện tự nhiên, giữ cân bằng sinh thái, coi trọng lợi ích xã hội, vừa truyền thống, vừa hiện đại, tạo tiền đề vững chắc phát triển kiến trúc đô thị.
 
Thứ hai, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm đô thị. Hiện tại, vùng trung tâm đô thị đã có quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt thì cần điều chỉnh quy hoạch phù hợp với xu hướng xây dựng đô thị sinh thái, dựa trên cơ sở tôn trọng những gì đã được xây dựng.
 
Thứ ba, tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu của một đô thị theo hướng đô thị sinh thái. Theo đó, ưu tiên xây dựng các công trình có tính chất điểm nhấn không gian và kiến trúc tại khu trung tâm hành chính và các trục không gian vệ tinh đến các xã. Đẩy nhanh việc xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, văn hóa, xã hội, gắn với các điểm du lịch sinh thái, văn hóa trên địa bàn, theo nguyên tắc gắn công trình riêng lẻ với tổng thể kiến trúc đô thị, kết hợp hài hòa các công trình mang tính lịch sử và tương lai, phù hợp với yêu cầu phát triển đô thị sinh thái. Từng bước xây dựng hạ tầng đồng bộ để đến năm 2025 huyện cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại 4.
 
Thứ tư, tập trung phát triển kinh tế - xã hội theo phương châm, định hướng lấy chất lượng, hiệu quả KT- XH và môi trường sinh thái làm mục đích hàng đầu. Huy động tối đa mọi nguồn lực, tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế để tăng trưởng kinh tế mức cao, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động. Phấn đấu tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016 - 2025 đạt 10,82%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch với tỷ trọng: nông - lâm nghiệp chỉ còn 24,6%, công nghiệp - xây dựng 20,2% và dịch vụ - thương mại tăng, đạt 55,2%. Để đạt được mục tiêu này, cần đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, dịch vụ, y tế, dịch vụ đào tạo nghề để hình thành chức năng đô thị, phát triển dịch vụ hạ tầng phụ trợ... đặc biệt đối với định hướng phát triển dịch vụ, tập trung phát triển các ngành dịch vụ lợi thế như thương mại, du lịch, dịch vụ vận tải, bưu chính, viễn thông và các hình thức dịch vụ cộng đồng. Tập trung kêu gọi đầu tư, hình thành các tour, tuyến như du lịch sinh thái Vườn Quốc gia Pù Mát, Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống; Phà Lài- bản Cò Phạt (xã Môn Sơn), xây dựng bản làng có đặc trưng du lịch cộng đồng, phát triển hệ thống khách sạn, nhà hàng, ngành nghề truyền thống.   
 
Phóng viên: Để Con Cuông trở thành đô thị sinh thái đòi hỏi có sự nỗ lực rất lớn và lộ trình thực hiện vừa cụ thể, vừa mang tầm chiến lược... Vậy, kế hoạch cụ thể của huyện như thế nào thưa đồng chí?
 
Đồng chí Hoàng Đình Tuấn: Rõ ràng, để thực hiện đề án có hiệu quả ngoài sự nỗ lực rất lớn của đảng bộ, nhân dân các dân tộc trên địa bàn thì rất cần có sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các sở, ngành liên quan trong việc hoàn thiện các thủ tục, quy trình theo quy định.
 
Theo đó, tiến độ thực hiện sẽ là: Năm 2016 lập quy hoạch chung, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khu trung tâm đô thị; giai đoạn 2016 - 2020: Xây dựng cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại 4 và xây dựng đồng bộ hạ tầng vùng trung tâm và từng bước đồng bộ hạ tầng thị tứ, trung tâm các xã; năm 2025: thành lập được thị xã và năm 2030 huyện Con Cuông thành Thị xã sinh thái.
 
Để thực hiện các bước theo đề án, Con Cuông mong muốn Tỉnh ủy xem xét ban hành nghị quyết; UBND tỉnh phê duyệt đề án; sớm cho chủ trương thực hiện các bước theo lộ trình, mốc thời điểm và huy động các nguồn lực ưu tiên đầu tư theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Đề án phát triển KT-XH miền Tây Nghệ An đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
 
Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!