Trang chủ » Bảng giá vé tàu

Tên tàu Loại tàu Tuyến tàu Thời gian Giá vé
Tàu TN1 k6 nằm cứng Hà nội - Vinh 09h45 350,000 VNĐ
Tàu TN5 khoang 4 nằm mềm Hà nội - Vinh 15h55 450,000 VNĐ
Tàu SE5 k4 nằm mềm Hà nội - Vinh 14h50 450,000 VNĐ
Tàu TN3 khoang 4 nằm mềm Hà nội - Vinh 13h30 450,000 VNĐ
Tàu TN7 khoang 4 nằm mềm Hà nội - Vinh 19h50 450,000 VNĐ
Tàu SE1 k4 nằm mềm Hà nội - Vinh 19h00 490,000 VNĐ
Tàu SE3 k4 nằm mềm Hà nội - Vinh 23h00 520,000 VNĐ
Tàu NA3 khoang 4 ốp gỗ Hà nội - Vinh 23h00 520,000 VNĐ
Tàu NA4 khoang 4 ốp gỗ Vinh - Hà nội 19h45 520,000 VNĐ
Tàu NA1 khoang 4 ốp gỗ Hà nội - Vinh 22h30 590,000 VNĐ
Tàu NA2 khoang 4 ốp gỗ Vinh - Hà nội 21h20 590,000 VNĐ
Tàu Hoa Phượng khoang 4 ốp gỗ Hà nội - Vinh 22h30 590,000 VNĐ
Bông Sen Vàng khoang 4 ốp gỗ Hà nội - Vinh 22h30 590,000 VNĐ
Bông Sen Vàng khoang 4 ốp gỗ Vinh - Hà nội 21h20 590,000 VNĐ
Tàu Hoa Phượng khoang 4 ốp gỗ Vinh - Hà nội 21h20 590,000 VNĐ


01